در شرایطی که زندگی مردم در بسیاری از سطوح جامعه با مشکلاتی مواجه است، بازنشستگانی که بدون شک محدودیت های بیشتری نسبت به افراد شاغل دارند همچنان منتظر اجرای همسان سازی حقوق هستند تا بخشی از کمبودهای آنان از این طریق جبران شود. البته اگر تورم مهار نشود و میزان افزایش قیمت با افزایش دستمزد برابری نکند، مشکل این گروه پابرجاست. علیریزو حیدری نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص گفت: موضوع یکسان سازی حقوق مستمری بگیران در

تماس با ما