آنها گفتگوی ویژه «اعتماد» با مرحوم محمدی فری را تکذیب کردند و اعلام کردند که محتوای این گفتگو در واقع همان مطلبی است که آن مرحوم مدتی پیش منتشر کرده بود. گروهی دیگر مدعی شدند «اعتماد» با اطلاع از قتل استاد مهرجویی صفحه اول خود را بسته است. عجیب است که برخی رسانه های اصولگرا مثل همیشه با نگاه جناحی و سیاسی به تحلیل مسائل پرداختند، اطلاعات ویژه «اعتماد» را تفسیر کردند و ذهن مردم ایران را دچار آشفتگی کردند!

تماس با ما